โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การตรวจสุขภาพฟัน 

การตรวจสุขภาพฟัน วันที่ 12 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทันกรรม จากเครือข่ายโรงพยาบาล สุราฎร์ธานี ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธี

การตรวจสุขภาพฟัน