โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ความดันโลหิต ราคาของยาลดความดันโลหิตและยาลดไขมันลดลง

ความดันโลหิต เพื่อนที่มีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานาน อาจค้นพบปรากฏการณ์เมื่อเร็วๆนี้ ยาลดความดันโลหิตแบบเดิมหนึ่งเดือนมีราคาประมาณ 780 บาท ยาลดไขมันในหนึ่งเดือนมีราคา 1,000 บาทยาสองตัวนี้เพียงอย่างเดียวต้องใช้เงินมากกว่า 1,500 บาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2563 ยาเหล่านี้มีราคาถูกลงและถูกลงและตอนนี้ยาลดความดันโลหิตหรือยาลดไขมันเหล่านี้มีราคาเพียง 5 บาทเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น แอมโลดิพีนบีไซเลตที่นำโดยเพื่อนหลายคนที่มีความดันโลหิตสูง แต่เดิมมาในแพ็คเกจ 7 เม็ดซึ่งมีราคาประมาณ 26 บาทต่อเม็ด 182 บาทต่อกล่องและ 728 บาทต่อเดือน หลังจากจัดซื้อจากส่วนกลางแล้วปัจจุบันเบนซีนแอมโลดิพีนซัลโฟเนตกล่อง 28 เม็ด 1 กล่อง 5 บาท นั่นคือเพียง 5 บาทต่อเดือนแน่นอนแม้ว่าพวกมันทั้งหมดจะเป็นแอมโลดิพีน เบซิเลตแต่ก็ไม่ใช่ผู้ผลิต

ความดันโลหิต

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเพื่อนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจ และหลอดเลือดจำนวนมากจำเป็นต้องกินยากลุ่มสแตตินเป็นเวลานาน ยาอะทอร์วาสแตติน หรือโรสุวาสแตตินแบบต้นตำรับยังมีจำหน่ายในแพ็ค 7 ซอง โดย 1 เม็ดราคา 36 บาทและ 1 กล่องราคา 261 บาท ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน หลังจากจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลางโดยรัฐกล่องอะทอร์วาสแตติน หรือโรสุวาสแตติน 28 เม็ดกล่องน้อยกว่า 10 บาทนั่นคือหนึ่งเดือน

แน่นอนว่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอะทอร์วาสแตติน หรือโรสุวาสแตตินทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ผู้ผลิต ราคาของยาลดความดันโลหิตและยาลดไขมันส่วนใหญ่ลดลงอย่างมาก หลังการจัดซื้อจากส่วนกลาง การลดราคาเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะการลดราคาครั้งใหญ่แบบนี้ เราเพียงแค่ชำระเงิน หากบุคคลมีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง แม้ว่าเขาจะสนับสนุนยาสองประเภทก็ตามค่าใช้จ่ายเดิม

ซึ่งอยูา่ประมาณประมาณ 10,438 บาทต่อปี แต่ตอนนี้เหลือเพียง 104 บาทต่อปี ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ปัญหาก็มาถึงปรากฏว่ายาลดความดันโลหิตหรือลดไขมันราคาแพงเช่นนี้ จู่ๆก็ถูกมากและรู้สึกเหมือนกับว่า 5 บาทเป็นกล่องยาราคาถูกและมีประสิทธิภาพหรือไม่ เป็นยาจริงหรือ กล้ากินต่อไหม

ประการแรกยาเหล่านี้ซื้อจากส่วนกลางโดยรัฐ และแน่นอนว่าเป็นยาของแท้ ดังนั้น สำหรับเพื่อนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะไขมันในเลือดสูง พวกเขาสามารถใช้ยาลดความดันโลหิตราคาถูก หรือยาลดไขมันเหล่านี้ต่อไปได้หรือไม่ ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์เดียวในการตัดสินว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

โรงยาจะพูดดีแค่ไหนโรงพยาบาลก็บอก หมอพูดดีแค่ไหน พูดมากเท่าไหร่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ สำหรับเพื่อนที่มีความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ประสิทธิภาพเป็นเพียงตัววัดว่าสามารถใช้ยาต่อไปได้หรือไม่ ยาลดความดันโลหิต อย่างแรก หากยังเป็นไปตามมาตรฐานให้ดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น เขาเป็นเพื่อนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เขาเคยกินยาลดความดันโลหิต 783 บาทต่อเดือน

ความดันโลหิตได้รับการควบคุมอย่างดี ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นยาลดความดันโลหิตชื่อเดียวกันเป็นเวลา 1 เดือน 5 บาท หากคุณทานยาลดความดันโลหิตราคาถูกตอนนี้และสังเกตอาการเป็นเวลา 2 ถึง 3 สัปดาห์ ความดันโลหิตของเขายังคงบรรลุเป้าหมาย ยังคงระดับความดันโลหิตเท่าเดิมหนึ่งเดือน 783 บาทยาลดความดันโลหิตจึงพิสูจน์ให้เห็นว่ายาลดความดันโลหิตนี้ สามารถดำเนินการด้วยความมั่นใจ

จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้มาตรฐาน หากเขาสังเกตอาการมา 2 ถึง 3 สัปดาห์แล้วตั้งแต่เขาเปลี่ยนยา ความดันโลหิตไม่สามารถลดลงได้หรือการลดลงไม่ดีเท่าเดิม คราวนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ายาลดความดันโลหิตนี้ไม่แพงเท่ายาลดความดันโลหิต ยาลดความดันโลหิตดั้งเดิมในร่างกายของคุณ ทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถซื้อยาลดความดันโลหิตที่มีราคาแพงกว่าได้ นอกโรงพยาบาลเพื่อลดความดันโลหิตของคุณต่อไป

หลังจากซื้อจากส่วนกลางแล้ว ยาราคาแพงหลายๆตัวก็ไม่ชนะการประมูล อีกทางเลือกหนึ่งคือ การรวมยาเข้าด้วยกัน เพราะยาส่วนใหญ่ลดราคาในครั้งนี้ทำให้ราคายาส่วนใหญ่ ยาลดลง 5 บาทเป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีซาร์แทนไม่กี่ดอลลาร์เป็นเวลา 1 เดือน ดังนั้นในเวลานี้คุณสามารถใช้ดิปินและซาร์แทน เพื่อควบคุมความดันโลหิตด้วยยาผสม ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและค่าใช้จ่าย 1 เดือนก็ถูกกว่าเช่นกัน

ยาลดไขมัน อย่างแรก หากยังเป็นไปตามมาตรฐานให้ดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น เธอเป็นเพื่อนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจและหลอดเลือด เขาเคยกินสแตติน 200 บาทเป็นเวลา 1 เดือน และคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำของเขาได้รับการควบคุมอย่างดีและสามารถเข้าถึงมาตรฐานได้ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสแตตินชื่อเดียวกันเป็นเวลา 1 เดือน 2 บาท

หากคุณทานสแตตินราคาถูกนี้หลังจากสังเกตมา 1 เดือน LDL ของเธอยังสามารถไปถึงมาตรฐานได้และจะยังคงเหมือนเดิม ระดับคอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำของสแตติน 1,044 บาทนั้นเหมือนกัน ดังนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าสแตตินราคาถูกนี้สามารถใช้ต่อไปได้อย่างมั่นใจ จะทำอย่างไรถ้าไม่ได้มาตรฐาน หากเธอสังเกตไขมันในเลือดสี่ตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากเปลี่ยนยา

และพบว่าไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำไม่ได้ลดลงถึงระดับที่เหมาะก็พิสูจน์แล้วว่าสแตติน นี้ไม่แพงเท่าสแตตินดั้งเดิมในร่างกายของคุณ ทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถซื้อยาสแตตินราคาแพงนอกโรงพยาบาลได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ยาผสมกัน เช่น ยากลุ่มสแตตินจะใช้เอเซทิไมบ์ในการลดไขมันรวม ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจถูกกว่าการใช้ยาลดไขมันที่แพงที่สุด

ดังนั้นตอนนี้ที่ราคายาถูกลงมาก เราก็สามารถเลือกยาที่ถูกกว่าได้ แต่ต้องวัดความดันโลหิตและไขมันในเลือด ถ้าความดันโลหิตและไขมันในเลือดถึงมาตรฐาน เราก็สามารถกินยาราคาถูกต่อไปได้ ถ้าความดันโลหิตและไขมันในเลือดไม่ได้มาตรฐาน เราจะหาวิธีเพิ่มยาหรือเปลี่ยนน้ำสลัดให้ ความดันโลหิต และไขมันในเลือดได้มาตรฐาน

อ่านต่อได้ที่>>> การบริหารเวลา หลักการพื้นฐานของการบริหารเวลาในที่ทำงาน