โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

มอบทุนการศึกษาสำหลับชาวประมงผู้ขาดแครนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษา วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ใหญ่ธนวร นาคสุวรรณ์วันที่ 15 มีนาคม 2564 ผู้ใหญ่ธนวร นาคสุวรรณ์ และคณะสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาสำหลับชาวประมงผู้ขาดแครนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา