โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

บุคคลากร

บุคลากร ทางกสรศึกษา โรงเรียนวัดนทีคมเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ และกำลังใจ ครูและ บุคลากร มีความสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

บุคลากร