โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มอบทุนการศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2564 ทางมูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน เด็กพิการที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แก่เด็กหญิงอาทิตตยา คงชื่อ

มอบทุนการศึกษา