โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวจิราวรรณ หนูแปลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต ได้มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันระบายสีภาพ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2563

มอบเกียรติบัตร