โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนวัดนทีคมเขต นำโดยนางสาวจิราวัรรณ หนูแปลก ผอ. โรงเรียนวัดนทีคมเขต