โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

แคนนาบิไดออล การอธิบายเกี่ยวกับประเภทแคนนาบิไดออลประเภทต่างๆ

แคนนาบิไดออล คุณรู้หรือไม่ว่าในออสเตรเลียมีผลิตภัณฑ์กัญชามากกว่า 150 รายการ ที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสั่งจ่ายได้ ส่วนใหญ่มีชื่อว่าน้ำมันแคนนาบิไดออลในปี 2021 น้ำมันแคนนาบิไดออลปริมาณต่ำกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTC ที่ถูกกฎหมายในร้านขายยา เนื่องจากความนิยมของน้ำมันแคนนาบิไดออลทั่วโลก คำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงทำให้เกิดความสับสนมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทหลายแห่งได้สร้างน้ำมันและผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลที่หลากหลายเพื่อให้ตนเองโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆ ก่อนที่เราจะพูดถึงน้ำมันแคนนาบิไดออลต่างๆหลายประเภทที่คุณพบในท้องตลาด ก่อนอื่นเราต้องแน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่คุณจะพบเมื่อคุณทำการวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันแคนนาบิไดออลหลายคนพบว่าคำศัพท์เหล่านี้สับสน และในบางกรณีอาจทำให้การค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในการค้นหาผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลยากขึ้น

คำยอดนิยมสามคำที่อาจสร้างความสับสน คือน้ำมันแคนนาบิไดออลดิบ แคนนาบิไดออลเข้มข้น น้ำมันแคนนาบิไดออลดิบ แคนนาบิไดออลเข้มข้น คือสารสกัดแคนนาบิไดออลใดๆที่มีแคนนาบิไดออลเข้มข้น ได้แก่ แคนนาบิไดออลครัมเบิล แคนนาบิไดออลคริสตัลและไอโซเลท แคนนาบิไดออลกลั่น สารสกัดแคนนาบิไดออล แคนนาบิไดออล ละเอียด และขี้ผึ้ง CBD

หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออล คุณน่าจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสมาธิมากกว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ในระดับสูง โดยทั่วไปจะมีสารแคนนาบิไดออลอย่างน้อย 45 เปอร์เซ็นต์ และสูงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์ แนวคิดก็คือคุณจะได้รับแคนนาบิไดออลในปริมาณที่สูงในขนาดที่น้อยลงและระยะเวลาที่สั้นลง สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือสารสกัดแคนนาบิไดออลทั้งหมดนั้นถือเป็นสารสกัดเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าสารสกัดเข้มข้นทั้งหมดจะเป็นสารสกัด

น้ำมันแคนนาบิไดออล เป็นแคนนาบินอยด์ ที่สร้างโดยพืช คำว่าน้ำมันแคนนาบิไดออล ใช้เพื่อแสดงว่าน้ำมันมีแคนนาบินอยด์ หลากหลายชนิดและมีความแม่นยำมากกว่าคำว่า น้ำมันแคนนาบิไดออลสำหรับสารประกอบที่มีแคนนาบิไดออลร่วมกับแคนนาบินอยด์ อื่นๆที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่ผู้คนพูดถึงแคนนาบิไดออลและสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล คุณจะได้ยินพวกเขาพูดถึงสารแคนนาบินอยด์ ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ผลิตโดยพืชสายพันธุ์กัญชา

คำว่า PCR อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยไฟโตแคนนาบินอยด์ และใช้เพื่อแสดงว่าน้ำมันมีสารแคนนาบินอยด์หลายชนิด ไม่ใช่แค่แคนนาบิไดออลบ่อยครั้งที่คำว่าน้ำมันแคนนาบิไดออล หรือ PCR น้ำมันแคนนาบิไดออล สามารถใช้แทนน้ำมัน การสกัดสารที่มีส่วนประกอบทั้งหมดที่พบตามธรรมชาติในกัญชา กัญชงแคนนาบิไดออล หรือการสกัดสารที่มีส่วนประกอบทั้งหมดที่พบตามธรรมชาติในกัญชาหรือกัญชง

แคนนาบิไดออล

น้ำมันแคนนาบิไดออลดิบถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มความร้อนหรือตัวทำละลายระหว่างการสกัด โดยทั่วไปแล้วจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการแทน พืชดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังคงไม่บุบสลาย ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสเปกตรัมของแคนนาบินอยด์ในพืชอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยเทอร์พีนและรงควัตถุ ประเภทหลักของน้ำมันแคนนาบิไดออล น้ำมันแคนนาบิไดออลในตลาดมี 3 ประเภทหลัก แคนนาบิไดออลเต็มสเปกตรัมและแคนนาบิไดออลแยก

เมื่อคนส่วนใหญ่พูดถึงน้ำมันแคนนาบิไดออล พวกเขาใช้คำพื้นฐานนี้เพื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้แม่นยำที่สุดเสมอไป เพราะหลายครั้ง ผลิตภัณฑ์น้ำมันแคนนาบิไดออลมีแคนนาบินอยด์หลากหลายชนิด น้ำมันแคนนาบิไดออลส่วนใหญ่ที่คุณใช้ทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพนั้นทำมาจากพืชกัญชงแทนที่จะเป็นพืชกัญชา น้ำมันแคนนาบิไดออลจำแนกตามเนื้อหาแคนนาบินอยด์

ความแตกต่างหลักระหว่างทั้ง 3 คือการแต่งต่างทางเคมีของแต่ละคน ประการแรก น้ำมันสเปกตรัมทั้งหมดประกอบด้วยแคนนาบินอยด์ทั้งหมด พร้อมด้วยสารประกอบพืชอื่นๆที่พบในพืช ซึ่งรวมถึงปริมาณการติดตามของ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ประการที่สอง น้ำมันสเปกตรัมกว้างประกอบด้วยแคนนาบินอยด์ทั้งหมด และสารประกอบอื่นๆจากโรงงาน ยกเว้นสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล

ผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลแบบเต็มสเปกตรัมนั้น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่แยกแคนนาบิไดออลมาก นี่เป็นเพราะในผลิตภัณฑ์ที่มีสเปกตรัมทั้งหมด คุณจะพบแคนนาบิไดออลพร้อมกับแคนนาบินอยด์ เทอร์พีน และกรดไขมันอื่นๆ ทั้งหมดที่พบตามธรรมชาติในต้นกัญชา ซึ่งรวมถึงสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล แคนนาบิไดออลแบบเต็มสเปกตรัมเรียกอีกอย่างว่า สารสกัดจากพืชทั้งหมดหรือทั้งหมด

ในผลิตภัณฑ์สเปกตรัมเต็มรูปแบบ น้ำมันจะถูกสกัดและกรอง แต่ไม่มีสารประกอบหรือแคนนาบินอยด์ ใดๆที่ถูกเอาออก ผลิตภัณฑ์สเปกตรัมทั้งหมดมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณสูง ตามกฎหมายการผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลสามารถมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ได้สูงสุด 0.3 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นแคนนาบิไดออลถ้ามีมากกว่านั้นก็คือน้ำมันกัญชา ซึ่งแตกต่างออกไป

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เพียงพอที่จะแสดงบนหน้าจอยา แต่ในบางกรณีผลลัพธ์อาจแสดงในปริมาณเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เป็นจำนวนมาก ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลแบบเต็มสเปกตรัมคือสารประกอบทางเคมีและแคนนาบินอยด์ จำนวนมากมีคุณสมบัติในการรักษา ตัวอย่างเช่น การวิจัยระบุว่าเทอร์พีนมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ

นอกจากนี้แคนนาบินอยด์อื่นๆ บางชนิดอาจเพิ่มประโยชน์โดยรวมของการใช้ผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออล ในปี 2548 งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าน้ำมันแคนนาบิไดออลที่สกัดจากพืชทั้งหมดมีคุณสมบัติทางยามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีแคนนาบิไดออลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้ำมันมีสารประกอบจากพืชทั้งหมด ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ในวงกว้างไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเท่าแคนนาบิไดออลประเภทอื่น มันผ่านกระบวนการสกัดทั่วไป เช่นเดียวกับแคนนาบิไดออลรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลผิดกฎหมาย ข้อดีคือในการประมวลผลขั้นสุดท้าย สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลจะถูกลบออก ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลในวงกว้าง จะไม่แสดงบนหน้าจอยาที่มองหาสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล

ผลิตภัณฑ์ที่แยกสารแคนนาบิไดออล เป็นสารแคนนาบิไดออลที่แท้จริง เนื่องจากมีสารแคนนาบิไดออลเท่านั้น ไม่มีสารประกอบอื่นใดในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่สารสกัด CBD ขายเป็นผงหรือคริสตัล แต่ในบางกรณีพบเป็นน้ำมัน ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการสกัดแบบเดียวกับน้ำมันอื่นๆข้อแตกต่างหลักคือเมื่อสกัดแคนนาบินอยด์ แล้วแคนนาบิไดออลจะถูกกรองออกและนำไปผ่านกระบวนการทำให้เย็นที่เรียกว่า กระบวนการแยกไข ซึ่งจะกำจัดสารประกอบอื่นๆทั้งหมด

โดยทั่วไปจะใช้น้ำมันไอโซเลตแคนนาบิไดออลสำหรับการสูบไอ ในรูปแบบผลึกหรือผงให้อมไว้ใต้ลิ้น ข้อดีคือไม่มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล และโดยทั่วไปจะมีราคาถูกกว่ารูปแบบอื่นเล็กน้อย ข้อเสียคือคุณจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ภาพแวดล้อมเหมือนที่ทำกับตัวเลือกแบบเต็มสเปกตรัมและแบบกว้าง ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับแคนนาบิไดออล และน้ำมันแคนนาบิไดออลต่างๆหลายประเภทมากขึ้นแล้ว

คุณสามารถซื้อได้ คุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแทนผู้ให้บริการต่างๆสำหรับแคนนาบิไดออลตัวแทนผู้ให้บริการเป็นฐานที่แคนนาบิไดออลสามารถนำเข้าได้ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าน้ำมันแคนนาบิไดออลและทิงเจอร์แคนนาบิไดออลนั้นเหมือนกัน

ความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองคือผู้ให้บริการ ในน้ำมันแคนนาบิไดออลตัวพาคือน้ำมันที่ใช้อาจเป็นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันกรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง น้ำมันอะโวคาโด น้ำมันงา และตัวเลือกอื่นๆ ในทางกลับกัน ในทิงเจอร์แคนนาบิไดออลผู้ให้บริการคือแอลกอฮอล์ ในหลายกรณี ความคล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสองคือข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งสองเป็นของเหลว

น้ำมันแคนนาบิไดออลเป็นเพียงสิ่งที่ดูเหมือน สารสกัดจากพืชถูกใส่ลงในน้ำมัน น้ำมันเป็นแคนนาบิไดออลชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดและมักเป็นพาหะที่เลือกเมื่อทำที่บ้าน น้ำมันทั่วไปบางส่วนที่ใช้ ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเอ็ม CT น้ำมันเมล็ดกัญชง ทิงเจอร์แคนนาบิไดออล ทิงเจอร์แคนนาบิไดออลเป็นของเหลวที่ใช้แอลกอฮอล์แทนน้ำมันเป็นฐาน ทิงเจอร์ถูกสร้างขึ้นโดยการแช่กัญชาในแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง

แต่ไม่เกิน 99.9 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันแคนนาบิไดออลดิบไม่ได้ผ่านความร้อนและเปิดใช้งาน ดังนั้นจึงมีแคนนาบินอยด์ ที่แตกต่างจากน้ำมันแคนนาบิไดออลประเภทอื่น น้ำมันกัญชา PCR หมายถึงน้ำมันที่มีแคนนาบินอยด์ เต็มสเปกตรัมที่พบในพืช แคนนาบิไดออลมีสามประเภทหลัก เต็มสเปกตรัม สเปกตรัมกว้าง และแบบแยก เมื่อคุณทำการซื้อ คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้น้ำมันหรือทิงเจอร์ และในขณะที่หลายคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน

แต่แท้จริงแล้วแตกต่างกัน น้ำมันใช้น้ำมันเป็นตัวพาและทิงเจอร์ใช้แอลกอฮอล์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีน้ำมันแคนนาบิไดออลในตลาดที่จะทำให้คุณสูง แต่มีโอกาสเล็กน้อยที่น้ำมันเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอยา ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แคนนาบิไดออลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณ และทำการวิจัยของคุณเองเพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกใดดีที่สุดสำหรับคุณ

บทความที่น่าสนใจ : บ้านหลังเล็ก การอธิบายว่าครอบครัวสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆได้หรือไม่