โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

365 วันทำความดีเพื่อชุมชน

โครงการอาหารกลางวัน วันที่ 8 เดือน มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดนทีคมเขต ขอขอบคุณ Tesco Lotus สาขาสุราษฎร์ธานี ในการส่งมอบอาหารเครื่องปรุง เพื่อเป็นการสนับสนุโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ภายใต้โครงการ Tesco Lotus 365 วันทำความดีเพื่อชุมชน

โครงการอาหารกลางวัน