โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กระดูกสันหลัง สาเหตุภายนอกที่อาจส่งผลต่อสภาพกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง ปวดเมื่อยไม่เป็นที่พอใจมากกว่าความเจ็บปวด … Read more

หมอนรองกระดูก สันหลังส่วนเอวเสื่อมส่งผลอย่างไรต่อร่ายกาย

หมอนรองกระดูก สันหลังส่วนเอวมีการเสื่อมสภาพซึ่งอาจทำให้ … Read more