โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์มากกว่าการมีพรสวรรค์

การเรียนรู้ เวลาที่คุณใช้ไปกับบางสิ่ง ไม่เท่ากับคุณภาพข … Read more