โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

วิทยาศาสตร์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในช่วง10 ปีที่ผ่านมา

วิทยาศาสตร์ กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โปรแกรมของบีบีซี … Read more