โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ตั้งครรภ์ อธิบายเกี่ยวกับระดับอันตรายต่อทารกในครรภ์และการตั้งครรภ์นอกมดลูก

ตั้งครรภ์ ระดับแรกความเสียหายของสมอง ระวังการตั้งครรภ์น … Read more