โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

หัวใจ อธิบายผลกระทบทางไฟฟ้าสรีรวิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ

หัวใจ

หัวใจ ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อของ RFCA การศึกษาเชิงทดลองดำเ … Read more

ดูแล สิทธิประโยชน์ที่บริการดูแลเด็กมอบให้สำหรับผู้ปกครองที่ทำงาน

ดูแล

ดูแล ผู้ปกครองที่ทำงานทุกคน ประสบปัญหาเกี่ยวกับวิธีการส … Read more

อินเทอร์เน็ต การศึกษาลักษณะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีรักษาความปลอ … Read more

ระบบต่อมไร้ท่อ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการอื่นๆของการติดเชื้อเอชไอวี

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ การติดเชื้อเอชไอวีอาจมาพร้อมกับความผิดปก … Read more

เซลล์เม็ดเลือดขาว อธิบายไซโตไคน์ที่เกิดจากการอักเสบเบื้องต้นและตัวรับไซโตไคน์

เซลล์เม็ดเลือดขาว  กลุ่มที่ 2 ไซโตไคน์ที่เกิดจากการอักเ … Read more

ยาเม็ด ผลของยาต่อสมอง ฟลาโวนอยด์ในการแก้ไขการนอนหลับ

ยาเม็ด บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยมีข้อร้องเรียนเกี … Read more

เซลล์ไขมัน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสะสมและการเผาผลาญไขมัน

เซลล์ไขมัน ทำไมร่างกายมักจะเก็บไขมัน จะทำอย่างไรกับหุ้น … Read more

รากฟันเทียม การทำความสะอาดรากฟันเทียม การดูแลหลังการผ่าฟันคุด

รากฟันเทียม การดูแลช่องปากอย่างถูกสุขลักษณะ จะช่วยหลีกเ … Read more