โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

โรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองทำงานอย่างไรอธิบายได้ดังนี้

โรคมะเร็ง ยิ่งตรวจพบมะเร็งได้เร็วเท่าไหร่ โอกาสฟื้นตัวก … Read more

หมอนรองกระดูก สันหลังส่วนเอวเสื่อมส่งผลอย่างไรต่อร่ายกาย

หมอนรองกระดูก สันหลังส่วนเอวมีการเสื่อมสภาพซึ่งอาจทำให้ … Read more