โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

น้ำหนัก สาเหตุของน้ำหนักเกินในช่วงฤดูร้อนอาจเป็นเพราะร่างกายขาดความชุ่มชื้น

น้ำหนัก เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในฤดูร้อน ปัญหาเรื … Read more