โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

พลังงาน อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับพลังงานของคุณ

พลังงาน เมื่อขวดน้ำเข้าสู่ทะเล มันคือพลังงานสูงสุด เมื่ … Read more