โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ฟันกราม อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟันกรามที่งอกซี่แรก

ฟันกราม ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เป็นฟันด้านข้าง หน้าที่ของพ … Read more