โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ปากมดลูก อักเสบหากมีอาการรุนแรงแพทย์จะรักษาด้วยวิธีใดให้แก่ผู้ป่วย

ปากมดลูก อักเสบวิธีการรักษาปากมดลูกอักเสบ สามารถทำการรั … Read more