โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

มะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ปรากฏในรังสีเอกซ์

มะเร็ง การถ่ายภาพการวินิจฉัยของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและ … Read more