โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

มะเร็งเต้านม กับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและสาเหตุของการเกิดโรค

มะเร็งเต้านม ในระยะเริ่มแรกเป็นที่ทราบกันดี มะเร็งไม่ใช … Read more