โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

แอนติเจน อธิบายการตอบสนองภูมิคุ้มกันและขั้นตอนในการพัฒนาทางภูมิคุ้มกัน

แอนติเจน กลไกภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอ ต่อกา … Read more