โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

อาการปวดหลัง สาเหตุหลักๆของอาการปวดหลังส่วนล่างอธิบายได้ดังนี้

อาการปวดหลัง ส่วนล่างส่วนใหญ่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื … Read more