โรงเรียนวัดนทีคมเขต

หมู่ที่ 4 บ้านสะบ้าย้อย ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เยื่อหุ้มหัวใจ การวิจัยในห้องปฏิบัติการรวมถึงการวิเคราะห์ปริมาตรน้ำเยื่อหุ้มหัวใจ

เยื่อหุ้มหัวใจ คุณควรรู้ว่ามีข้อบ่งชี้บางประการ สำหรับก … Read more